Window4u-ico
20140207_121457
20140207_121531

Stavby rodinných domov

Naši odborníci Vám za bezkonkurenčnú cenu
postavia Váš vysnívaný dom z ytongu alebo z ľahkých keramických stenových prefabrikátov.

Keramické domy

Keramické domy su zhotovené z vertikálnych konštrukcií vyrobených výlučne na báze prírodných materiálov. Použitá technológia Polytech 3E ma výborný ohlas u zákazníkov v západnej Európe, kde sa dostala do popredia nielen vo výstavbe rodinných, ale aj bytových, administratívnych, či sociálnych domov.

Ľahké keramické konštrukcie vyrábame ako celostenové prefabrikáty podľa požiadaviek projektantov a klientov. V prefabrikátoch sú zabudované všetky inštalácie a samotné povrchové úpravy interiéru je možné realizovať už len stierkou či náterom.

Hlavné výhody montovaných keramických domov:

tepelný odpor
steny hrúbky 25 cm spĺňajú hodnoty určené normou od roku 2016, a steny hrúbky 35 cm spĺňajú hodnoty, ktoré bude vyžadovať norma platná od roku 2020
ekologická náročnosť
používajú sa výlučne prírodné materiály s optimálnymi vlastnosťami pre ľudské zdravie
časová nenáročnosť
vďaka vopred vyrobeným dielcom, premyslenému spôsobu výstavby a vylúčeniu mokrých procesov možete bývať už za niekoľkých týždňov od začatia realizácie
finančná nenáročnosť
presné kalkulácie, možnosť financovať stavbu v etapách, úspora energie a času, ktorý znamená peniaze
technicko-estetické kvality
presnosť sa pohybuje v milimetroch


Keramické domy

Dom na kľúč

Hrubá stavba


Pôvod montovaných domov

Tehlový dom nie je typický pre celý región Slovenska. Každá oblasť má svoju typickú tradičnú architektúru, ktorá prirodzene vzišla z okolitých podmienok a dostupného materiálu. V niektorých regiónoch majú tradíciu aj hrazdené alebo zrubové drevostavby. Neskôr sa murovaný dom rozšíril do všetkých regiónov a dnes sa postupne vraciame aj k materiálom, ako je tehla. Technický rozvoj v oblasti montovaných stavieb podmienil vznik nových konštrukčných metód, s požitím nových materiálov. Použitie technológie z výlučne prírodných komponentov, ako je tomu v našom prípade, znamená úspešný a moderný návrat k tradícii, ako nová generácia ľahkých celostenových keramických domov ktoré netreba murovať.

Montovaný dom—ako to vlastne je?

Montované domy sú v zahraničí veľmi populárne. V Severnej Amerike tvoria takmer 80% a v Európe približne 50% realizovaných novostavieb. Montované domy majú v porovnaní s domami postavenými klasickým spôsobom veľa výhod. Je na škodu, že doposiaľ boli len ako drevostavby, alebo ako železobetónové stavby. Ako nás ovplyvnilo ich užívanie? Po mnohých zlých skúsenostiach z minulosti, keď sa kládol dôraz na jednoduchú a rýchlu montáž a zabúdalo sa na zvukové a tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcií, sa u nás zakorenila nedôverčivosť k tomuto stavebnému postupu. Nedokonalosť starých montovaných domov, ako aj prefabrikovaná výstavba sídlisk z betónu zanechali hlboké stopy v mysliach obyvateľov a prípadných budúcich investorov. Napríklad aj slovo „panel“, ktoré označuje plošné dielce určené na montáž, už len kvôli betónom alebo drevomateriálu vyvoláva v laickej verejnosti nepríjemné, často mylné asociácie. Podobne je to aj pri pojme „montovaný dom“, ktorý vyvoláva predstavu buď subtilnej stavby ako je tomu pri betónových montovaných domoch alebo dočasnej, provizórnej stavbe, ako je to pri drevených montovaných domoch.

Montovaný dom—nová generácia ako ľahké celostenové keramické domy

Nová generácia montovaných domov z keramických materiálov už výrazne predbehla aj klasický spôsob výstavby, a to najmä v požiadavkách na:

  • – tepelný odpor, kde sa dosahujú hodnoty vysoko prekračujúce minimá určené normou
  • – ekologickú náročnosť v montovaných domoch sa používajú prírodné materiály s optimálnymi vlastnosťami pre ľudské zdravie
  • – časovú nenáročnosť vďaka fabricky, vopred vyrobeným dielcom, premyslenému spôsobu výstavby a vylúčeniu mokrých procesov možno dielo odovzdať už v priebehu niekoľkých týždňov od začatia realizácie
  • – finančnú nenáročnosť presné kalkulácie, možnosť financovať stavbu v etapách, úspora energie a času, ktorý znamená peniaze.

Kvalitné keramické montované domy majú najlepšie certifikáty technických kvalít. V oblasti technicko-estetických kvalít, kde sa presnosť už pohybuje v milimetroch, popri tepelných a zvukovo izolačných vlastnostiach montované domy zaznamenali obrovský skok dopredu, pričom vo všetkých parametroch predbehli nielen klasické murované domy.

© Copyright Rekonštrukia bývania Spracovanie Reboot-it.cz