Vrámci hrubej stavby realizujeme:

 

  • • Výkopové práce základových pásov a jám pre všetky typy rodinných domov. Na požiadanie vieme stavbu vytýčiť autorizovaným geodetom

 

  • • Základovú dosku podľa projektovej dokumentácie

 

  • • Napojenie stavby na inžinierske siete, čiže kanalizačné, vodovodné, plynovodné a elektrické prípojky v zmysle platných noriem a predpisov

 

  • • Zvislé a vodorovné konštrukcie. Murovacie práce robíme zo stavebného materiáluYTONG. Betónové konštrukcie debníme systémovým debnením DOKA

 

  • • Klasické strešné konštrukcie, ako drevené krovy s pokládkou krytiny s príslušenstvom. Všetky typy strešných konštrukcií realizujeme vrátane klampiarskych prác z požadovaných materiálov
hrubastavba

© Copyright 2016 Rekonštrukia bývania Spracovanie Reboot-it.cz